Over Ons

Galerie Kunst bij Karel is een onderdeel van Stichting Kunst bij Karel en is opgezet voor zowel de talentvolle beginnende kunstenaars als de gesettelde (professionele) kunstenaars in de regio Gorinchem en is een initiatief van Sylvia Melssen en Lida Janzen.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe kunstenaars die in de Galerie hun creativiteit willen exposeren.

In de drie maanden dat een kunstenaar bij ons is aangesloten zullen we diverse werken laten zien van die kunstenaar. Het aanbod wordt vaak gewisseld en daardoor is de expositie steeds wisselend.

Bent u kunstenaar en heeft u belangstelling om bij ons uw werk te exposeren, bekijk dan onze voorwaarden en stuur ons een e-mailbericht.

Galerie Kunst bij Karel
Sylvia Melssen & Lida Janzen

Voorwaarden voor expositie Galerie Kunst bij Karel

Geschiedenis

2014

2014

2017

2018

Bestuur & Beleid

Het bestuur van Stichting Kunst bij Karel wordt gevormd door:

Sylvia MelssenĀ  Voorzitter

Lida Janzen Secretaris – penningmeester

BELEID:

De hoofd doelstelling van Stichting Kunst bij Karel is het organiseren van exposities waarin zowel talentvolle amateur als de gesettelde (professionele) kunstenaar de mogelijkheid geboden wordt zijn/haar kunstuitingen laten zien aan een wat breder publiek. Stichting Kunst bij Karel ontzorgt de kunstenaar met verkoop, presentatie en ontvangt de bezoekers voor hen. In de winkelruimte, die deels gebruikt als werkruimte, hebben de afgelopen tijd diverse kunstenaars uiteenlopende exposities gehouden. Veel kunstenaars hebben vaak geen ruimte om hun werk te presenteren.

 

De openingen zijn informeel van sfeer maar bieden duidelijke informatie. De openingen zijn evenals de exposities voor iedere belangstellende vrij toegankelijk. Via onze website www.kunstbijkarel.nl, via de regionale kranten en social media en via onze nieuwsbrieven wordt bekendheid gegeven aan de exposities.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden van Stichting Kunst bij Karel verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.